Popularna pasta z łososia wycofana z rynku

Firma Orkla Foods Sweden poinformowała Główny Inspektorat Sanitarny o wycofaniu określonych partii pasty z łososia 145g produkowanej przez markę Abba. Z tego powodu GIS wystosował w ostatnich dniach ostrzeżenie dotyczące tego produktu żywnościowego.

Informacja o wycofaniu niektórych partii produktu dotarła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego za pomocą Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, czyli RASFF. Firma Orkla Foods Sweden zgłosiła, że w wymienionych niżej partiach pasty łososiowej 145g zastosowano składnik zanieczyszczony tlenkiem etylenu. Jest to substancja szkodliwa dla zdrowia, która nie posiada konkretnego, bezpiecznego poziomu spożycia.

Do Polski trafiły aż dwie spośród skażonych partii, spośród których jedna została zablokowana w całości jeszcze przed trafieniem do sklepów.  Druga partia pasty łososiowej 145g firmy Abba trafiła do sprzedaży zanim polscy odbiorcy uzyskali informacje o wystąpieniu zanieczyszczenia.

Czy wiesz, że gazetka polo prezentuje najlepsze promocje?

Konkretne dane skażonego produktu to:

nazwa – pasta z łososia 145g marki Abba

numer skażonej partii – 0000030030

data minimalnej trwałości do spożycia – 24.08.2022

producent – Orkla Foods Sweden, Isbergs gata 9B Malmö

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega konsumentów przed spożyciem produktu określonego w niniejszym komunikacje i prosi o wzmożona czujność w trakcie zakupów.

Nowa gazetka lidl już dostępna!

Story Page